Cmentarz komunalny w Pieniężnie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

                                                              Nr 29 /2019

                                                                             Burmistrza Pieniężna
                                                                               z dnia 27 maja 2019 r.

 

 

Cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pieniężnie

 

 

§ 1

 

1. Opłata za miejsce do wykonania pierwszego pochówku na okres 20 lat:

a)  w grobie ziemnym pojedynczym bez prawa budowy grobu murowanego – 300,00 zł,

b) w grobie ziemnym pojedynczym małym bez prawa budowy grobu murowanego – 100,00zł,

c) w grobie ziemnym rodzinnym (dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą) – 450,00 zł,

d) w grobie ziemnym rodzinnym (trumny składane są obok siebie na jednym poziomie) – 600,00 zł.

 

2. Opłata jednorazowa na okres 99 lat za miejsce pod grób murowany pojedynczy   – 1500,00 zł,

3. Opłata jednorazowa na okres 99 lat za miejsce pod grób murowany rodzinny (grobowiec) – 3000,00zł.

 

4. Opłata za zastrzeżenie istniejącego grobu na dalsze 20 lat:

a) w grobie ziemnym pojedynczym bez prawa budowy grobu murowanego – 300,00 zł,

b) w grobie ziemnym pojedynczym małym bez prawa budowy grobu murowanego – 100,00zł,

c) w grobie ziemnym rodzinnym (dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą)- 450,00 zł

d) w grobie ziemnym rodzinnym (trumny składane są obok siebie na jednym poziomie)  - 600,00 zł.

 

5. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres 20 lat lub do dnia pochówku, w zależności które pierwsze wystąpi:

a)  w grobie pojedynczym bez prawa budowy grobu murowanego – 400,00 zł ,

b) w grobie rodzinnym - 700,00 zł.

 

6. Opłata za każdy pochówek (w rezerwie, miejscu zastrzeżonym, pochówek zwłok
i szczątków z ekshumacji, dochowanie do grobowca) – 150,00zł.

 

7. Opłata za wykonanie ekshumacji – 120,00 zł.

 

8. Opłata za korzystanie z terenu cmentarza do wykonania prac kamieniarskich
i budowlanych za 1 dzień – 60,00 zł (dot. wykonania 1 pomnika).

 

9. Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego:

 – za każdą dobę - 60,00 zł/ dobę,

- za korzystanie z domu wyłącznie podczas ceremonii pogrzebowej – 30,00 zł.

 

10. Za każdy pochówek pobiera się jedną z opłat wymienioną w § 1 pkt 1-3 oraz opłatę wymienioną w  § 1 pkt 6.§ 2

 

 

Do opłat, o których mowa w § 1  doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Cennik